w

Analyse av det australske markedet for komposittruller

Prosjektet bidro til økt kunnskap om kjøpsprosesser og leveringsbetingelser og hvordan Innovasjon Norge kan bistå i introduksjon til nye markeder.

27.09.201610:43 Rune Finsveen

Hovedmålet med prosjektet var å analysere det australske/ indonesiske markedet for å kartlegge om det var forhold som gir spesiell etterspørsel etter komposittruller. Delmålene var å kartlegge/knytte kontakter med potensielle/utvalgte kunder for videre bearbeiding, samt å få en bedre forståelse av kjøpsprosesser og standard leveringsbetingelser som gjelder i Australia.

I løpet av prosjektet har selskapet hatt stor nytte av Innovasjon Norges utekontor, og samlet viktige data om potensielle sluttbrukere og krav. Det ble levert komposittruller for testing hos en australsk sluttbruker, i tillegg til at er det inngått avtaler om testing og kvalifisering av komposittruller. En produsent av stålruller er interessert i å inngå en strategisk allianse  med tanke på distribusjon i Australia. Narvik Composite jobber videre med det australske markedet for å forbedre markedskommunikasjonen, og få en bedre forståelse av det som blir vektlagt der.

Narvik Composite var ansvarlig for prosjektet, og samarbeidet med MLM Utvikling.