w

Newtonrom skal trigge ungdoms interesse for mineraler

Vi tror bergverksindustrien kommer til å rekruttere folk som hadde sitt første møte med industrien i et Newton-rom, sier lærer og leder for Newton-Sørfold; Bjørnar Pettersen. I august startet arbeidet med å utvikle en egen Newton-modul for mineraler.

Newtonrom - mineraler
12.04.201612:22 seria demo

Utviklingen av modulen skjer gjennom et samarbeid mellom FIRST Scandinavia, Fauske videregående skole og Newton Sørfold. Modulen vil først vil bli tatt i bruk i Newton Sørfold.

- Sørfold er tuftet på ting som har med mineraler å gjøre, sier Bjørnar Pettersen. I kommunen fins både Elkem Salten og Omya Hustadmarmor, Hammerfall. Om kort tid skal også ny E6 bygges her. Det er derfor naturlig at mineraler er et satsningsområde for oss, og at Newton-rommene trekker veksler på næringene som fins i kommunen. Nå er vi endelig i startgropen og det skal bli veldig spennende å følge den videre prosessen, fortsetter han.

Selv om målgruppen enda ikke er helt avklart, tror samarbeidspartnerne at tilbudet først og fremst vil gå til elever i ungdoms- og videregående skole.

- Vi er opptatt av å undervise om det virkelige liv, der ny teknologi og en annen og litt mer moderne måte å tenke på ligger til grunn for undervisningen, forteller prosjektleder Ingvill Berg i FIRST Scandinavia. Newton har 30 rom spredt i hele Norge. Vi syns det er viktig at det kommer nye, spennende moduler som også kan brukes i andre Newton-rom. Det tror vi kan øke naturfaginteressen til elevene her i landet.

Tor Ankjell, prosjektleder ved Fauske videregående skole, mener Mineralklyngen Norge har vært avgjørende for utviklingen av mineralmodulen:

- Mineralklyngen er opptatt av rekruttering til bergverksnæringen og dette er et ledd i rekrutteringsarbeidet. Uten mineralklyngen hadde dette ikke kommet til. Vi ser også at skoleverket har mye igjen for å delta i klyngesamarbeidet, fortsetter han, særlig fordi vi blir en del av et stort nettverk. Gjennom dette samarbeidet blir vi mer bevisst på hva næringslivet trenger av kompetanse og hvilket behov vi skal fylle. Vi snakker sammen og utveksler erfaringer. Det er det som er positivt med klyngen, avslutter han.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Newton-rom

Et Newton-rom er et praktisk, spennende innredet, og teknologisk velutstyrt undervisningslokale, med fokus på de naturvitenskapelige fagområder. En eller flere Newton-lærere er tilknyttet lokalet. Med et spekter av utstyr, fra enkelt til avansert, skal Newton-lærer undervise besøkende klasser med faglærer, i en gitt Newton-modul. Hver modul har et bestemt tema, ett utvalg aktiviteter og en bestemt varighet. Normalt sett har en modul en varighet på 4 – 6 undervisningstimer. Newton-nettverket har tilgang til 41 ulike Newton-moduler innen naturfag og matematikk. 11 av disse er faglig knyttet til kyst og havbruksnæringen. Nå utvikles også en modul for mineralnæringen.