w

Norske ekspertisesentre gir løft til næringer

NCE-programmet retter seg mot dynamiske næringsklynger, som har etablert systematisk samarbeid og har et potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder.

Klyngen vil søke om NCE-status i 2017
29.09.201610:56 Marit

Programmet vil bygge videre på den kjente plattformen fra Arena-prosjektet, men vil i tillegg ha større ambisjoner og satsninger og større ressurstilgang og langsiktighet.

Eyde-klyngen, som er en klyngeorganisasjon for prosessindustrien, fikk NCE-status i 2015.

En NCE gir en større forpliktelse i forhold til å gi noe tilbake til samfunnet, sier daglig leder Helene Falch Fladmark i Eyde-klyngen. Det er en forventning om at bedriftene skal levere noe utover det de gjør til vanlig og videreutvikle seg. I tillegg får klyngen en nasjonal rolle innenfor sitt område.
For Eyde-klyngen har det siste betydd myndighetskontakt tilknyttet blant annet det grønne skifte, en sterkere kontakt med virkemiddelapparatet og en større satsing på nasjonale forskningsprosjekt. Helene Falck Fladmark mener det er positivt at Mineralklynge Norge nå søker NCE-status:

Et samarbeid med dere ville være interessant for oss, sier hun. Gjennom en forsterket satsing på innovasjon- og forskningsaktiviteter vil nok næringen også bli mer synlig både nasjonalt og internasjonalt.

Det er Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet som står bak NCE-programmet. Ved å delta i programmet får næringsklyngene faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i opptil ti år.

I løpet av høsten starter Mineralklynge Norge prosessen med å søke NCE-status. Søknadsfristen er i slutten av april 2017.