w

Først ut med grønne mineraler

- Norge har et godt utgangspunkt for å få produsert de grønneste mineralene i verden. Der ønsker vi å være i front, sier daglig leder i Brønnøy Kalk; Torbjørn Sellæg.

Satser på grønne mineraler
15.12.201612:20 Marit

Med støtte fra Enova gjennomfører Brønnøy Kalk nå et forprosjekt, der de ser på mulighetene for å elektrifisere transporten fra dagbruddet til kaianlegget til bedriften.

- Vi ser på mulighetene for få å erstattet dagens kjøretøy på denne transportstrekningen, enten ved bruk av batteri- eller hydrogendrevne kjøretøy, sier Sellæg.  Det vi må finne ut av er om det fins noen tekniske løsninger som kan takle energibehovet vårt.

Førerløse kjøretøy

Et skifte fra fossilt drivstoff til fornybar energi gjør det aktuelt å bruke førerløse kjøretøy på anlegget. Sammen med utviklingsavdelingen til Volvo har Brønnøy Kalk igangsatt et prosjekt for å se om det er mulig.

- Det er mye større brannfare med hydrogen og elektrisitet enn med diesel, forteller Sellæg.  Av den grunn må sjåfør og lastebil erstattes med førerløse kjøretøy. I tillegg er det en viss risiko knyttet til at lastebilsjåfører sovner under kjøring, fortsetter han. Selv om at det skjer svært sjeldent, er det en risiko som vi må ta høyde for i planleggingen vår.

Ny teknologi til tross, Sellæg har stor tro på at framtidens biler vil være autonome:

- Utviklingen på dette området går veldig fort. Hvis noen hadde sagt for tre år siden at Opel ville hatt en batteridrevet bil som kunne gå 40 mil, ville ingen ha trodd på det. Jeg er sikker på at autonome biler før eller siden vil komme i bruk. Spørsmålet er om vi skal være først ut, sist ut eller midt imellom, sier han.

I forkant på miljøspørsmål

Torbjørn Sellæg syns det er artig at bedriften tenker nytt.

- Politikerne har gitt klare signaler om det grønne skiftet. Det samme har vårt styre gjort; de ønsker vi skal være i forkant når det gjelder miljøspørsmål. Vi har også ansatt en person med god innsikt i industriell produksjon, og som tidligere jobbet i oljebransjen. Vi var interessert i å få overført denne kompetansen til bergindustrien.

Gode framtidsutsikter

Med teknologiske løsninger som ikke er alt for langt unna, mener Sellæg at framtidsutsiktene til Brønnøy Kalk ser gode ut.

- At 65 % av Norges energiforbruk kommer fra innenlands fornybar vannkraft er i seg selv et miljøfortrinn. Det forsterkes av at vi får på plass elektriske transportløsninger. Selv om det er først og fremst er hensynet til brann som gjør at vi nå ser på førerløse kjøretøy, vil en slik løsning også redusere lønnskostnadene hos oss. Samlet sett vil dette gi oss konkurransedyktige mineraler, som også vil være de grønneste verden, avslutter han.

Torbjørn Sellæg var en av foredragsholderne på workshopen «automatisering og elektrifisering», som ble arrangert av Mineralklynge Norge og Mo Industripark tidligere i høst. Workshopen samlet 40 deltakere fra mineral- og leverandørnæringen, forsknings- og utdanningssektoren.