w

Elbil-boom kan gi ny giv for gruvedrift

Flere elbiler på veiene betyr nye muligheter for bergverksindustrien her i landet.  For Skaland Graphite ligger muligheten i å produsere grafitt til elbil-batterier.

Elbil-boom
12.04.201612:29 seria demo

Grafittproduksjon på Skaland på Senja i Troms har foregått i snart 100 år. Skaland Graphite, som selskapet i dag heter, er Europas største grafittgruve og  en av to gruver i Europa som fortsatt er i drift.

- Det meste av grafitten vi selger i dag går til ildfast materiale, sier daglig leder Trond Abelsen i Skaland Graphite. Grafitt har en varmetoleranse på hele 4000 grader celsius. Derfor blandes den for eksempel ofte i stållegeringer for å styrke stålet. Vi leverer også noe til bremsebåndindustrien, fortsetter han.  Det har vi gjort siden 1990-tallet, da asbest ble erstattet av grafitt i produksjon av bremsebånd.

På Skaland er karboninnholdet i malmen høyt sammenlignet med grafittforekomster andre steder i verden.

- I Kina produserer de råmalm med et karboninnhold på 10 % eller lavere, mens de i enkelte områder i Canada er nede i 2 %, forteller Abelsen. Her på Senja har vi et gjennomsnittlig karboninnhold på 30 %. Vi renser den til et karboninnhold på ca. 90% i konsentrat, men flake som omfatter de groveste partiklene, når opp til 98% C.

For at grafitten skal kunne brukes til oppladbare batterier er det flere parametre som må oppfylles.

- Skal vi lykkes må vi finne en god renseteknikk, som sikrer et karboninnhold i grafitten på nesten 100 %. Vi må finne fram til prosesser som kan gi sfærisk utforming på grafittkornene, i tillegg til å undersøke grafittens lagringskapasitet.

Det siste har Skaland Graphite gjort i samarbeid med Graphene Batteries med økonomisk støtte fra Mineralklynge Norge. Resultatene viste også at grafitten på Skaland har god evne til å lagre energi.

- Uten hjelp og støtte fra klyngen hadde vi ikke kommet i gang med dette arbeidet, sier Abelsen. Vi var i en økonomisk krevende situasjon da vi startet, samtidig som det var viktig for oss å komme oss inn i et marked i sterk vekst og som har framtida foran seg.

Abelsen har stor tro på den nye satsingen vil lykkes:

- Vi har god lokal kompetanse til å bearbeide råstoffet slik vi gjør nå, men for å nå målene med batterigrafitt må vi nok hente inn annen type kompetanse i tillegg. Nå gjelder det å øke verdiskapingen og lønnsomheten til gruvedriften vår. Dette kan være begynnelsen på en ny æra for Skaland Graphite, avslutter han. 

Mye i media
Granitt fra Skaland Graphite
Mye i media
Granittovn fra Skaland Graphite