w

Preparering av grafitt til grafén

Forstudien omfattet testing av materiale, og det ble etablert et hovedprosjekt i samarbeid med Abalonyx. Dette er støttet av Norges forskningsråd gjennom NANO2021.

27.09.201615:31 Rune Finsveen

Forstudien omhandlet en analyse av hvorvidt det var mulig å fremstille mikronisert grafittmateriale etter gitte kvalitets- og volumkrav for videre fremstilling av grafénoksid til vannrensing.

Det ble etablert et videre samarbeid med Abalonyx, som er støttet av Norges forskningsråd gjennom NANO2021. Les mer om prosjektet HER. Bruk av grafénoksid ble også omtalt i Schrødingers Katt 22.1.2015, se programmet HER.

Prosjektansvarlig var Skaland Graphite, og samarbeidspartnere var Abalonyx, Rana Gruber og Kongsberg Innovasjon.

Skaland Graphite
Skaland Graphite