w

Grafitt offshore

Prosjektet omfattet tidlig uttesting av Skaland Graphite sitt råmateriale mht. egnethet som innsatsfaktor i borevæsker. Prosjektet er videreført med støtte i SkatteFUNN.

27.09.201615:33 Rune Finsveen

Bakgrunnen for forstudien var en henvendelse om Skaland Graphite kunne fremstille grafittprodukter for tilsetting i borevæske, mht. kvalitet, volum og fordeling av ulike produkttyper som de ulike serviceselskapene kan benytte, samt testing av produktene i deres laboratorier. Prosjektet omfattet tidlig uttesting av prosessering av råmateriale, teoretiske beregninger av blandingsforhold og utprøving av disse til korrekte produkter, samt laboratoriester.