w

NY Kunnskap Om Sjødeponi

Målet med prosjektet er blant annet å kartlegge miljøeffekter ved sjødeponering fra mineralnæringen. Prosjektet er på fem år og vil gå fram til 2019.

21.09.201613:04 Viktor Håkonsen

Prosjektet skal gi ny og oppdatert kunnskap rundt konsekvensene av sjødeponi, blant annet ved å se på:

  • Avgangsforbedring og karakterisering - utnytting av mulighetene før deponering
  • Maringeologisk kartlegging - en nødvendighet for plassering og overvåkning av sjødeponi
  • Effekter på marine økosystemer fra gruvegang
  • Modellering, utvikling av akseptkriterier og vurdering av risikoforhold
  • Retningslinjer for best tilgjengelig teknologi for sjødeponi

De to hovedmålsettingene til prosjektet er:

  • Å øke kunnskapen rundt miljøeffekter ved deponering til sjø av finkornete avgangsmasser fra mineralindustrien. 
  • Å muliggjøre utvikling av nye miljømessig gode kriterier og overvåkningsteknologier for sjødeponering, som legger til rette for en framtidsrettet og mer bærekraftig mineralindustri i Norge. 

Prosjektet ledes av SINTEF Materialer og kjemi. Industrielle samarbeidspartnere er: Sibelco Nordic, Rana Gruber, Omya Hustadmarmor, Titania, Nordic Mining og Nussir. Forskningspartnere er: NTNU, NIVA, UiT, NGU, m.fl.

Les mer om prosjekter her.

SINTEF
Ny Kunnskap Om Sjødeponi