w

Reduksjon av kvartsstøv i indre og ytre miljø

Prosjektet kartla problematikken knyttet til kvartsstøv, og avdekket nye metoder og utstyr som kan bidra til å overvåke og redusere støvet.

26.09.201613:59 Marit

Undersøkelser har påvist at kvarts, med sitt store innslag av silikater i krystallinsk form, kan resultere i skader på lungene om de blir pustet inn, og føre til silikose. Silikose, eller steinlunge, har lenge vært en fryktet sykdom, og har gjennom tidene vært velkjent fra bergverksindustrien.

Både Elkem og LKAB Norge hadde utfordringer med kvartsstøv og hvordan det påvirker indre og ytre miljø. De tok derfor inititativ til et forstudie for å kartlegge problematikken og avdekke nye metoder ot utstyr som kan bidra til å overvåke og redusere kvartsstøvet. 

Prosjektansvarlig: Elkem Salten
Samarbeidspartnere: LKAB Norge og Høgskolen i Narvik

Rune Stien
Elkem Salten Rune Stien Roger Limstrand