w

Energisparende transportører

Prosjektet viste at en sparte energi ved å bruke bære- og returruller i kompositt framfor tradisjonelle ruller i stål.

26.09.201614:17 Marit

Energiforbruket for drift av båndtransportører er tradisjonelt meget høyt. Hensikten med prosjektet var å sannsynliggjøre en energibesparende effekt ved bruk av bære- og returruller i kompositt fremfor tradisjonelle ruller i stål. Dette skjedde gjennom en teoretisk verifisering av den energibesparende effekten, underbygget av en laboratorietest.

Testresultatene viste at effektforbruket for stålrull fra Rulmeca på 83,84Wh, mens det var 78,4Wh for komposittrull. Dette gir en differanse på 5,44Wh, noe som utgjør 6,94% høyere effektforbruk for stålruller. Den teoretiske beregningen tilsier en årlig besparelse på 2,5 MWh pr år, mens labtesten viser en besparelse på 23,8 MWh pr år for utlasteren ved LKAB Narvik (1000 ruller).

Prosjektansvarlig: Narvik Composite.
Samarbeidspartnere: LKAB Norge og Norut Narvik

Narvik Composite