w

Mining Deposits and Sustainability-MIDAS

Prosjektet skal studere forvaltningen av både gruvenæringa og havbruksnæringa i områder som er gjenstand for kommersialisering av mineralressurser.

26.09.201614:24 Marit

Spørsmålet er om, og på hvilken måte, ulike forståelser av landskap påvirker hva som defineres som akseptable eller uakseptable inngrep i den lokale naturen. Hvilke kunnskapssyn og hvilke etiske overlegninger som gjør seg gjeldende blant de som skal forvalte disse næringene er også viktig. Utgangspunktet er at landskapsverdier må forstås som sammensatte, hvor både økonomiske, kulturelle, sosiale og biologiske aspekter inkluderes i analysene.

Prosjektet er to-årig og avsluttes i 2016. 

Prosjektansvarlig: Nordlandsforskning
Samarbeidspartnere: Nord Universitet og Mineralklynge Norge

Rolf Christian Lynum/ NGU