w

Praktisk anvendelse av bestemmelsene om grunneiers mineraler

Prosjektet utarbeidet konkrete forslag som kan gjelde som føringer for grunneier og gruveselskap ved uttak av grunneiers mineraler.

27.09.201615:00 Rune Finsveen

Grunneier kan være alt fra store organisasjoner som Statskog, til en enkeltstående privatperson. Hovedmålet var å påvise mangler, som igjen kan brukes til å påvirke til at det utarbeides en offisiell veiledning, f.eks. av myndighetene eller interesseorganisasjonene. Prosjektet ble ferdigstilt i november 2014.

Elkem var prosjektansvarlig, og samarbeidspartnere var Statskog og Rambøll.

NGU