w

Mineralogiske studier av kalkforekomster i Ibestad kommune

Prosjektet bidro til å øke kunnskapen om kalkforekomstene i Ibestad kommune.

27.09.201615:02 Rune Finsveen

Hensikten med prosjektet var å gjennomføre analyser og studier for å øke kunnskapen om kalkforekomster i Ibestad kommune, som kan bli et stort gruveprosjekt i Norge. Resultatene fra boring og geologisk kartlegging, 3D-modellering, analyser og mineralogiske undersøkelser var positive og prosjektet drives videre av kommunen.

Prosjektansvarlig var Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS. Samarbeidspartnere var Ibestad kommune og NGU.

Les mer om prosjektet her.

NGU