w

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp (2014)

Prosjektet hadde som mål å kartlegge og visualisere et sammenhengende studieløp fra videregående skole til doktorgrad innen mineralutvinning.

21.09.201613:27 Viktor Håkonsen

Prosjektet konkluderer bl.a. med at der er mulig å gå via en yrkesfaglig utdanning for å nå en PhD innen teknologiske aspekt ved mineralutvinning, men at dette krever et påbygningsår for å oppnå generell studiekompetanse. Det synes også å være underskudd på kandidater som går mot gruveteknikk og oppredning ved NTNU. Det ble utarbeidet faktaark som beskrev ulike utdanningsinstitusjoners studieløp. Dette er studieløp som kan relateres til mineralutvinning.

Mineralutvinning ble definert som verdikjeden fra leting etter forekomster (prospektering) via forekomstbeskrivelse og forvaltningsaspekter, til utvinning og oppredning, til ferdig produkt, eksklusiv metallurgi. Fokus var det teknologiske aspektet ved denne verdikjeden.

NTNU/ IGB var ansvarlig for gjennomføringen på oppdrag for Mineralklynge Norge. Kunnskapsparken Bodø var samarbeidspartner.