w

Mineralinteresse blant unge (2013)

Prosjektet testet ut mineralprogram for unge i aldersgruppen 9-13 år i Longyearbyen. Evalueringen viste at kurset bidro til å øke interessen for naturvitenskap.

21.09.201613:28 Viktor Håkonsen

Til grunn for mineralprogrammet lå Forskerfabrikkens sommerskole med hovedfokus på geologi. Modellen ble utvidet ved at både LNS Spitsbergen og Store Norske deltok i gjennomføringen av programmet. Det langsiktige målet var å øke interessen for mineralnæringen i Nord-Norge, og derigjennom bidra til økt lokal rekruttering.

Kurset var fulltegnet, og evalueringen viste at kurset bidro til å øke interessen for naturvitenskap.

LNS Spitsbergen var ansvarlig for prosjektet. Samarbeidspartnere var Store Norske, Rana Gruber, Skaland Graphite og Forskerfabrikken.