w

Samarbeid mellom fagskolene i Sverige og Norge

Prosjektet initierte samarbeid mellom Bergskolan i Filipstad, Fauske videregående skole og Stjørdal fagskole. Deltakerne var positive til videre samarbeid.

26.09.201612:44 Rune Finsveen

Hensikten med prosjektet var å sammenligne undervisningen og læreplanen for bergteknikere i Sverige og Norge og å  se på utviklingen av søkermassen (rekruttering/frafall for studentene).  I tillegg hadde prosjektet til hensikt å se nærmere på Bergskolan i Filipstads erfaringer med nett- og samlingsbasert undervisning for sine studenter.

Fauske vgs. og Stjørdal fagskole besøkte Bergskolan i Filipstad, og konklusjonen var at studiestedene var innstilt på videre samarbeid. Ved fremtidig samarbeid kan nye undervisningsmetoder utvikles basert på den praksisen som blir brukt for både nær- og fjernstudier i dag i de to landene. Et utvekslingsprogram tilpasset lærere fra de to landene vil kunne tilføre faget bedre kjennskap til ny kunnskap, metoder og utstyr utviklet for bransjen.

Fauske vgs. var ansvarlig for prosjektet. Samarbeidspartnere var Stjørdal fagskole og Bergskolan i Filipstad.

LNS