w

Utvikling av studietilbud innen bergverksdrift og mineralteknologi

Prosjektet utviklet studieplaner og emneportefølje for nytt ingeniørstudium innen bergverks- og mineralteknologi ved Høgskolen i Narvik.

26.09.201613:08 Rune Finsveen

Studieplaner og emneportefølje ble utviklet for nytt ingeniørstudium innen bergverks- og mineralteknologi ved Høgskolen i Narvik. Dette innebar emnebeskrivelser for studiet i tråd med næringslivets behov og krav for bærekraftig drift i nordområdene. Det ble etablert nettverk mot næringslivet og andre utdanningsinstitusjoner, hvor kompetansebehovet var i fokus.

Høsten 2014 ble tredje kull av studenter tatt opp. HiN konkluderte med at satsingen fra Mineralklyngen og Nordland fylkeskommune var utslagsgivende for at studiet i dag fremstår helhetlig og bygget opp på en meget relevant måte i forhold til næringslivets behov. Våren 2015 ble de første ingeniørene uteksaminert fra studiet.

Høgskolen i Narvik var ansvarlig for prosjektet. Samarbeidspartnere var Geokonsulent Perry O. Kaspersen, Mineralklynge Norge og Nordland fylkeskommune.

LNS