w

Befaring og deltakelse i geo- og driftsrelaterte aktiviteter

Prosjektet ga studentene en bedre forståelse av næringen, samtidig som det ga input til faglig innretning på bachelor-studiet.

26.09.201613:14 Rune Finsveen

Høgskolen i Narvik (HiN) startet B.Sc. utdanning i gruvedrift i 2013. For å få nærmere kontakt med næringen og få tilbakemeldinger på hvilke krav den stiller til utdanning, arrangerte HIN en studietur for gruvestudentene. Målet var å prøve ut hva som ville være relevant for fremtidige studenter ved bachelor-studiet å ta del i, og som kan være direkte nyttig for  utdanningen deres. Dette inkluderte besøk hos relevant industri og deltakelse på geologi- og driftsrelaterte arrangementer/aktiviteter.

Studentene ble introdusert for Mineralklyngen på nettverksmøtet i Narvik i mars 2013. Deretter ble det foretatt et besøk på geologi- og bergteknikk-avdelingen ved NTNU og deres laboratorier. Studieturen fortsatte med besøk hos Franzefoss Pukk AS og Devico AS. Til slutt deltok studentene på NGUs Ungeo, et faglig og sosialt forum for unge geovitere.

HIN har etablert gode relasjoner med Franzefoss Pukk, og fikk løfte om sommerjobber og bacheloroppgaver for nåværende og fremtidige HiN-studenter. Befaringene ble også brukt til å bygge nettverk med andre aktører, bl.a. NTNU og øvrig næringsliv mht.  gjesteforelesninger.

Høgskolen i Narvik var ansvarlig for prosjektet. Samarbeidspartnere var Geokonsulent Perry O. Kaspersen, NTNU, Franzefoss Pukk, Devico, NGU og Mineralklynge Norge.

Perry O. Kaspersen
HiN-studenter hos Franzefoss Pukk (2013)