w

Kompetansesatsning i mineral- og bergverksindustrien

Prosjektet har kartlagt hvilke EVU-emner og fagskoletilbud som næringen etterspør. Konklusjonen var at det er behov for en bedre tilpasset fagarbeiderutdanning.

26.09.201614:57 Rune Finsveen

Prosjektet gjennomførte en kompetanseanalyse med fokus på de konkrete fagene som er unike for bransjen.

En oversikt ble utarbeidet over hvilke emner som de ulike institusjonene kan tilby, sett opp mot et utvalg av bransjens konkrete behov. I samarbeid med næringen og de tre fagskolene i klyngen er det utarbeidet en søknad om støtte til mobilisering til kompetanseløft med fokus på fagarbeideren.

Prosjektet ble ledet av Kunnskapsparken Helgeland, i samarbeid med Minerals Norway. Arbeidet med å initiere prosjektet, som har søkt støtte fra virkemiddelet "Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer", er utført på oppdrag for Mineralklynge Norge. Kunnskapsparken Helgeland har hatt ansvaret for dette arbeidet.

Fagskolen i Kirkenes for Anlegg og Bergverk
Fagskolen i Kirkenes for Anlegg og Bergverk