w

Internasjonalisering Kjeøy - Narvik

Prosjektet har bidratt til et formelt samarbeid om gruveingeniørundervisning og feltarbeid mellom KREC, UiT og New Mexico Institue of Mining and Technology.

26.09.201615:07 Rune Finsveen

Hensikten var å etablere og formalisere et samarbeid om utveksling av studenter mellom Norge og USA og å etablere felles feltkurs. Samarbeidspartene var Kjeøy Research and Education Center (KREC), UiT v/ Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi i Narvik, og New Mexico Institute of Mining and Technology (NM Tech).

Samarbeidspartnerne planlegger oppstart av første felles feltkurs i faget "miljøgeokjemi" fra sommeren 2017, og mulighet for studentene ved UiT til å ta kurs ved NM Tech fra høstsemesteret 2017. Partnerne har også som mål å tilrettelegge for felles utdanning for utvekslingsstudenter på både bachelor- og masternivå, og vil utarbeide en plan for dette i løpet av høsten 2016. 

Prosjektansvarlig: Kjeøy Research & Education Center
Samarbeidspartnere: UiT og NM Tech.

Rune Finsveen
Kjeøy Research & Education Center