w

Kandidat og kompetansebehov innen norsk mineralindustri (2014)

Prosjektet beregnet næringens årlige behov de neste ti årene for nye fagskole-, bachelor-, master- og PhD-kandidater.

27.09.201610:12 Rune Finsveen

Prosjektet kartla kompetansebehovet bedriftene i mineralnæringen, og estimerte antall nye fagskole-, bachelor-, master- og PhD-kandidater næringen årlig har behov for de kommende 10 årene. Funnene sammenfalt med resultatene fra «Fremtidens bergstudium» fra 2010.

NTNU/ IGB var ansvarlig for gjennomføringen på oppdrag for Mineralklynge Norge. Kunnskapsparken Bodø var samarbeidspartner.