w

Leverandørutvikling

Prosjektet viste at det var et potensiale for spesialiserte leverandører i bergverksnæringen, men utfordrende å komme i posisjon med større kunder.

27.09.201610:28 Rune Finsveen

Det har blitt gjennomført en forstudie og et forprosjekt. Hensikten i forstudien var å etablere en samarbeidsarena for leverandører, og foreta en enkel vurdering av marked, muligheter og begrensninger. Konklusjonen var at det var behov for videre kunnskapsutvikling, nettverk og informasjon på sentrale områder. Prosjektet ble videreført, hvor man konkluderte med at det var et potensial for spesialiserte leverandører. Samtidig oppleves det som utfordrende å komme i posisjon for leveranser til store kunder med etablerte leverandørforhold, parallelt med at kvalitetskravene skjerpes.

Ansvarlig var Støperi Nord. Samarbeidspartnere var LNS Spitsbergen, LKAB Norge, Momek Group, KREC, Molab, SMV Hydraulic, Narvik Composite, Teknor og Pumpeteknikk Nord.

LNS