w

Store bergrom i svake bergarter

Prosjektet bidro til å verifisere standardiserte brytningsmodeller for operativ underjordsdrift og dermed redusere enhetskostnader.

27.09.201611:47 Rune Finsveen

Hensikt med prosjektet var å avklare om det fantes standardiserte brytningsmodeller, og hva som måtte undersøkes for å evt. kunne bruke disse.

For å få til en optimal brytningsplan må mann ha kunnskap om fjellets beskaffenhet, det var nødvendig å gjennomføre bergspenningsmålinger. Resultatet ble brukt til å modellere og justere brytningsgeometrien. Det er gunstige spenningsforhold i underjordsgruven til Miljøkalk i Ballangen. For å måle bergspenningen ble bergrom med 30 meters bredde, 16 meters høyde og 100 meters lengde valgt. Resultatene viser at disse er stabile. Men, i modellen med bergrom i to nivåer med en mellomliggende pilar er det mer utfordrende.

Modelleringen viser at det skal være stabilt, og det legges opp til et lokalt overvåkningsprogram for å følge med på den horisontale pilarens stabilitet mens det overliggende bergrommet strosses ned. Resultatet fra prosjektet var at valgte modeller var enkle å bruke for planlegging og drift, samt at de ga økt forutsigbarhet. Samtidig viste prosjektet at man trenger overvåkningsprogram, og da spesielt ved store bergrom. Dette gjør det mulig å standardisere og dermed redusere enhetskostnader ved underjordsdrift.

Prosjektansvarlig: Miljøkalk avd. Ballangen
Samarbeidspartnere: LNS og SINTEF