w

Lean gruve

Prosjektet bidro til å utvikle en metodikk for å identifisere mulige forbedringsområder. Effekten er økt produksjonsvolum.

Les nyhetssak
27.09.201612:00 Rune Finsveen

Forstudien gikk ut på å kartlegge om det fantes metoder som kunne implementeres i Rana Grubers underjordsgruve, i tråd med lean mining-metodikken. Rana Gruber ønsket å lage en metodikk for å kartlegge eksisterende drift og utfordringer, og å se på muligheter for å forbedre og effektivisere produksjonen.

Tiltakene ga tidlig effekter og produksjonsøkningen har fortsatt etter det. Fra 2014-2015 økte Rana Gruber produksjonen med 20%, og de forventer en økning i produksjonen i 2016 med i underkant av 10% som følge av tiltakene.

Prosjektansvarlig var Rana Gruber, og samarbeidspartner var NTNU.