w

Utvikling av innfesting for slitematerialer i legert støpejern

Forstudien viste at det er mulig å utvikle en ny produksjonsprosess, samt at det er et betydelig markedspotensial i både Sverige og Australia.

27.09.201612:08 Rune Finsveen

Forstudien ønsket å undersøke mulighetene til å utvikle en prosess for å kunne tilby produkter av hvitt støpejern hardloddet (Brazed) til konstruksjonsstål med utgangspunkt i å etablere ny produksjon i Ofoten. Det skulle også å utføres en grov kartlegging av markedet på Nordkalotten.

Innhentet informasjon viser at det er få tilbydere av vakuumlodding i Skandinavia, og ingen kjente selskap som utfører lodding av kromlegert støpejern til konstruksjonsstål. Det er derfor et betydelig potensial i det svenske markedet. Samtidig er det avdekket et markedspotensial i Australia.

Prosjektet var ledet av Støperi Nord, i samarbeid med MLM Utvikling.

Støperi Nord