w

Brazing FS II-Teknologiavklaringer

Prosjektet kartla og avklarte muligheter og begrensninger mht. å etablere en produksjonsprosess og -teknologi for fremtidig produksjon av slitekomponenter.

27.09.201615:10 Rune Finsveen

Et mål var å identifisere kritiske faktorer og potensielle flaskehalser i en produksjonsprosess, kartlegge potensielle leverandører av utstyr, og avklare et videre prosjektarbeid med støtte fra Innovasjon Norge. Hovedmålet var å få etablert ny produksjon av slitekomponenter med potensial for salg i Norden.

Støperi Nord var ansvarlig, og samarbeidspartner var MLM Utvikling.