w

Decisive Parameters for Open Pit Slopes – DePOPS

Forprosjektet bidro til å etablere et hovedprosjekt med fokus på stabilitet i dagbruddsvegger. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd.

27.09.201615:12 Rune Finsveen

De største utfordringene for bedrifter med dagbruddsdrift er å ivareta stabiliteten i dagbruddsveggene slik at hensynet til følgende tre punkt blir ivaretatt:

  • Sikkerhet for folk og utstyr
  • Bærekraftig og kontinuerlig uttak av mineraler
  • Disponere budsjett og planlegge så optimalt som mulig minst 1 år frem i tid

Prosjektansvarlig er Titania, med SINTEF Byggforsk og NTNU som forskningspartner.

Les mer om prosjektet her.

SINTEF Byggforsk
DePOPS Titania SINTEF Byggforsk