w

Steinalderen (2014)

Norske mineralressurser skaper mange og viktige arbeidsplasser i distriktene.
For framtida trenger vi nye mineraljegere, kloke hoder og stor politisk vilje.

03.10.201614:07 Rune Finsveen

Laget av Mineralklynge Norge i samarbeid med Norsk Bergindustri og NGU.