w

Mineralnæringens bidrag til nasjonal verdiskaping

Verdiskapingsanalysen som er presentert i dette notatet viser hvilken sentral betydning mineraler har for den økonomiske aktiviteten i Norge.

17.08.201711:23 Carl Erik

Norsk økonomi er helt avhengig av tilgang på mineraler, og verdiskapingen basert på bruk av mineraler utgjorde 340 milliarder NOK i 2015, 12 prosent av norsk økonomi.

Rapporten i sin helhet finner du i venstre marg