w

BERGTATT (2015)

I BERGTATT kan du lese om bergindustrien i Nord-Norge, både slik den er i dag og i et historisk perspektiv.

27.09.201610:14 Rune Finsveen

De 11 selskapene som er med presenteres gjennom stolte og dyktige medarbeidere med sine unike historier. Næringen preges av samhold og et svært godt arbeidsmiljø, hvor folk står i jobb helt frem til pensjonsalder (og i noen tilfeller lengre). God og variert kompetanse og erfaring kjennetegner ansatte i næringen. Samtidig settes det søkelys på saker som deponi, kompetansebehov og gruveindustriens historiske bakgrunn. Hensikten med denne publikasjonen er å synliggjøre bergindustrien i landsdelen på en lettfattelig måte, hva som skapes, samt å vise at det er en attraktiv og spennende næring å jobbe i.

Det er Mineralklynge Norge som er ansvarlig for publikasjonen. Takk til bedriftene som var med, arbeidsgruppen med representanter fra Norsk Bergindustri, Mo Industripark, Statskog og Sibelco Nordic, Mo Industripark for de 3 faglige artiklene, samt Mye i media for innholdsutforming og layout.

Publikasjonen ble utgitt i juni 2015, og Sydvaranger Gruve AS gikk konkurs senere samme år.