w

Medlemsfordeler

I Mineralklynge Norge samarbeider bedrifter, FoU- og utdanningsinstitusjoner om å skape vekst og utvikling i næringen og bidra til et grønt skifte og ny industriell aktivitet i Norge.

Siden oppstarten i 2012 har Mineralklynge Norge bidratt til initiering av over 60 prosjekter, hvor flesteparten ikke ville blitt realisert uten klyngen.

20.09.201613:15 Marit

Klyngen er åpen for nye medlemmer som inngår i verdikjeden, og som aktivt vil bidra til utvikling av egen virksomhet og næringen. Deltakelse i klyngen bidrar til:

  • Økt lønnsomhet gjennom satsing på FoU og kompetanse.
  • Økt innflytelse i utforming av strategiske FoU-satsinger i næringen.
  • Unik innsikt i FoU som pågår i mineralnæringen gjennom formidling og kompetanseoverføring.
  • Realisering av egne prosjekter, kobling mot relevante samarbeidspartnere og mulighet for ekstern prosjektfinansiering.
  • Økt gjennomslagskraft i virkemiddelapparatet som en del av en strukturert samarbeidsarena med tydelige målsettinger.
  • Økt synlighet og attraktivitet gjennom klyngens arbeid med kommunikasjon og omdømme.

I tillegg får medlemmene i klyngen tilgang til:

  • Støttetjenester fra prosjektadministrasjonen mht. FoU- og kompetanseutvikling.
  • Relevante workshops, seminarer og konferanser, nasjonalt og internasjonalt.

Hvordan bli medlem?

Mineralklynge Norge ønsker medlemmer innenfor relevante bransje- og komptanseområder.

Per i dag koster et medlemsskap i Mineralklynge Norge følgende per hele prosjektår (NOK):

Bedrift, færre enn 10 ansatte 15 000,-
Bedrift, inntil 250 ansatte 40 000,-
Bedrift, flere enn 250 ansatte 60 000,-
Videregående skoler/ fagskoler 10 000,-
Utdannings- og FoU-institusjoner 20 000,-


Alle medlemmer plikter å tiltre en partnerskapsavtale. 

Ta kontakt med prosjektledelsen for søknadsskjema og mer informasjon om medlemsskap.

Mye i media
Mineralklynge Norge - Carpe Diem