w

Prosjekter

Klyngen har bidratt til å initiere mer enn 60 tidligfaseprosjekter. Se mer om prosjektene og resultatene her.

Mineralklynge Norge
12.04.201612:33 seria demo