w

Veikart for norsk bergindustri

- Den norske berggrunnen er rik, men veien fram til lønnsom og bærekraftig drift forutsetter forskning, styrket virkemiddelapparat og politisk forutsigbarhet og langsiktighet, slår Norsk Bergindustri fast i veikartet som nå er laget for mineralnæringen i Norge.

 

Veikart for norsk bergindustri
15.12.201612:05 Marit

Veikartet, som blant annet Mineralklynge Norge har kommet med kommentarer og innspill til, er et bidrag til Regjeringens overordnede strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050. I tillegg er dette Norsk Bergindustris veikart for økt industrialisering og for et mer bærekraftig klima og miljø.

 Veikartet gir en beskrivelse av norsk mineralnærings betydning, hvordan næringen kan bidra til det grønne skiftet og hvordan globale utviklingstrekk vil forsterke viktigheten av næringen. Befolkningsøkning, velstandsutvikling, klimaendringer og utvikling av ny teknologi nevnes som eksempler på sistnevnte, som også vil kunne gi nye muligheter for norsk mineralnæring.

Rapporten presenterer flere forslag til tiltak for å realisere veikartet. Blant temaene som krever mer forskning og utvikling er:

  • Utvikling av nye bruksområder for masser som i dag deponeres.
  • Utvikling av prosesseringsteknologi for bearbeidelse av mineraler
  • Utvikling av ny teknologi for utvinning av mineraler

Veikartet forslår også et offentlig finansiert forskningsprogram, der bransjen og relevante fagmiljø samarbeider om å utvikle teknologi og metoder for femtidens miljøvennlige mineralnæring.  Et annet forslag går ut på at Mineralklynge Norge får status som Norwegian Centre of Expertise (NCE).

Du kan lese hele veikartet her.