w

Med kunnskap og kompetanse skal mineralnæringen bygges

Siden 2012 har Mineralklynge Norge igangsatt 10 prosjekter innenfor kompetanse og rekruttering. Målene har vært å øke interessen og kompetansen for mineralnæringen og med det også rekrutteringen til næringen.

Kunnskap og kompetanse er viktig for rekruttering
15.12.201612:25 Marit

Tilgang på arbeidskraft blir sett på som en av de største utfordringene for mineralnæringen, noe blant annet Norsk Bergindustri har dokumentert gjennom flere av sine medlemsundersøkelser.  I 2014 gjennomførte også Mineralklynge Norge en kartlegging av kandidat- og kompetansebehov innen norsk mineralindustri.  I svarene fra respondentene kom det fram at de forventet å ansette 174 bachelor-, 210 master- og 11 PhD-kandidater innen mineralutvinning fram mot 2023.

Mange tiltak er igangsatt for at flere skal begynne å jobbe i mineralnæringen.


Nytt ingeniørstudium i Narvik

Høsten 2012 startet Høgskolen i Narvik et nytt ingeniørstudium innen bergverks- og mineralteknologi.

Kjell Martin Hanssen var en av de første ingeniørene som ble uteksaminert fra studiet.

- Bakgrunnen for at jeg valgte dette studiet er at jeg tror tunell- og gruvedrift vil være en svært viktig industri i Nord-Norge framover, sier Hanssen. Jeg tror dette kan bli «den nye oljen» for Nord-Norge.

Blant fagene på det tre-årige studiet er bergmekanikk, gruvedrift, gruveplanlegging, tunneldriving, sprengningsteknologi, mineralogi og mineralprosessering.

- Jeg syns studiet var veldig interessant og spennende, sier Hanssen.  Utdanningen har også vist seg å være en kjempefin inngangsbillett til det jeg gjør i dag, fortsetter han og viser til jobben han har som formann ved tunelldivisjonen til Leonhard Nilsen & Sønner (LNS). Den har gitt meg en veldig god plattform å stå på og utvikle meg videre i, og er en utdanning som både er relevant for tunell- og gruvedrift.

Mineralklynge Norge var en viktig pådriver og støttespiller for etablering og utforming av studiet.


Samarbeider med amerikansk universitet

Nylig har fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi i Narvik (UiT) og Kjeøy Research and Education Center (KREC) inngått et samarbeid med New Mexico Institute of Mining and Technology (NM Tech). Samarbeidet omfatter utveksling av studenter og forskere og etablering av et feltkurs i miljøgeokjemi, et prosjekt som også Mineralklynge Norge har bidratt til.

- NM Tech er et av de mest ledende universitetene i verden på mineralnæring, samtidig som de har noen av de største gruvene i USA i sitt nedslagsfelt, sier overingeniør Boy-Arne Buyle ved ingeniørutdanningen i Narvik.   For oss blir det veldig positivt å få ta del i kunnskaper og erfaringer fra et miljø som jobber svært aktivt innenfor forskning og undervisning, fortsetter han.  

Ingar Walder fra KREC har vært svært sentral i få på plass samarbeidet med NM Tech, der han også er professor.

Åpner dører for fagskole

Sammen med Stjørdal fagskole startet Fauske videregående skole en samlingsbasert fagskoleutdanning innenfor bergverksfaget høsten 2013.

Tor Ankjell mener medlemskapet i Mineralklynge Norge har hatt stor betydning for fagskolen.

- Mineraklynga har vært en døråpner for oss og bidratt til et godt samarbeid med næringslivet sier Ankjell.  Uten nettverket vi har fått gjennom klyngen tror vi rekrutteringen til fagskolen hadde vært mye vanskeligere, legger han til.

Fagskolen rekrutterer elever fra Kirkenes i nord til Stavanger i sør. Blant bedriftene som fagskolen rekrutterer elever fra er Rana Gruber, Omya Hammerfall og LNS.

Newtonrom skal trigge ungdoms interesse for mineraler

I august startet arbeidet med å utvikle en egen Newton-modul for mineraler myntet på elever i ungdoms- og videregående skole. Utviklingen av modulen skjer gjennom et samarbeid mellom FIRST Scandinavia, Fauske videregående skole og Newton Sørfold.

Et Newton-rom er et praktisk, spennende innredet, og teknologisk velutstyrt undervisningslokale, med fokus på de naturvitenskapelige fagområder.

Modulen, som er utviklet i samarbeid med Mineralklynge Norge, vil først vil tatt i bruk i Newton Sørfold. Tidligere i høst sa lærer og leder for Newton-Sørfold; Bjørnar Pettersen: Vi tror bergverksindustrien kommer til å rekruttere folk som hadde sitt første møte med industrien i et Newton-rom. Les hele artikkelen her.

Mobiliserer til kompetanseløft
Sist ut i prosjekter, som Mineralklynge Norge har bidratt til, er prosjektet «mobilisering til kompetanseløft i mineralnæringen».

Prosjektet har som mål å avdekke kompetansebehovene i næringen og hvordan økt samarbeid mellom næringsliv og utdanningssektoren kan dekke behovene framover. Når prosjektet har avklart hvor «skoen trykker mest», vil nødvendige tiltak bli fulgt opp i et hovedprosjekt.

Prosjektet er et samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland, en rekke utdanningsinstitusjoner og bedrifter.


 

 

 

 

Kjell Martin Hansen
- Vi er et land med mye fjell, så dette er et fag som vi bør satse på og som vil ha stor betydning for Norge, sier Kjell Martin Hanssen