w

Styret

Styreleder

19.09.2016 09:45Susanne Nævermo-Sand
Daglig leder (SINTEF Helgeland)

Nestleder

28.09.2016 10:44Gunnar Moe
Utviklingsdirektør (Leonhard Nilsen & Sønner AS)

Medlem

28.09.2016 10:48Kristin Hilde Holmøy
PhD, Senior forsker (SINTEF Byggforsk)

Medlem

28.09.2016 10:56Realf Hansen
Daglig leder (MITHRAS)

Medlem

28.09.2016 10:58Magne Leinan
Daglig leder (MLM Utvikling AS)

Varamedlem

28.09.2016 12:08Trond Abelsen
Adm. dir. (Skaland Graphite AS)

Varamedlem

28.09.2016 12:09Steinar Ellefmo
Førsteamanuensis (NTNU/IGB)

Varamedlem

28.09.2016 12:10Rune Stien
Senior Geologist (Elkem Salten)

Observatør

14.12.2016 08:18Lars Petter Maltby
Adm. dir. (Eyde Innovation Centre)

Observatører-Innovasjon Norge

28.09.2016 12:47Arne Kirkfjell, Linda Simensen,
Terje Berntsen

Observatører fra NFR og NFK

28.09.2016 12:50Bjørn Gjellan Nielsen (Norges Forskningsråd)
Ola Torstensen (Nordland fylkeskommune)