w

Observatører fra NFR og NFK

Bjørn Gjellan Nielsen (Norges Forskningsråd)
Ola Torstensen (Nordland fylkeskommune)

28.09.201612:50 Rune Finsveen