Logo

I BERGTATT kan du lese om bergindustrien i Nord-Norge, både representert med de bergverksbedriftene som har aktivitet i dag, og i et historisk perspektiv. De 11 selskapene som har aktivitet i landsdelen presenteres gjennom stolte og dyktige medarbeidere med sine unike historier. 

Målsetting: Mineralklynge Norge skal bidra til vekst i norsk mineralnæring målt i verdiskaping, volum, sysselsetting, internasjonalt samarbeid, kompetanse og bærekraft

 

Delmål

Mineralklynge Norge er et samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsinstitusjoner, med partnere fra hele Norge. Bergverksbedriftene i klyngen utvinner metalliske malmer og industrimineraler. Samarbeidet er basert på felles identifiserte interesser og utfordringer, og er åpent for deltakere fra hele landet.
Les mer om prosjektet, målsettingene og aktiviteter.

Tall og fakta om Mineralklynge Norge

Mineralklynge Norge ble startet i november 2011, og ble tatt opp i Arena-programmet i 2012. Klyngen har støtte som Arena-prosjekt til september 2017. Partnerskapet består av 19bedriftspartnere med flere datterselskaper, samt 12 FoU-, utdannings- og kunnskapsinstitusjoner. De 19 bedriftene med datterselskaper omsatte i 2014 for 5,3 milliarder kroner, og sysselsatte over 1800 årsverk. Selve driften av prosjektet vil i løpet av 5 år beløpe seg til over 33 millioner kroner, hvorav om lag 17 millioner kroner er egeninnsats og kontantinnskudd fra partnerskapet. 

En rekke relevante prosjekter har blitt initiert siden oppstarten. Det har blitt initiert 20 forstudier og 27 forprosjekter hittil i perioden, noe som har så langt resultert i 8 hovedprosjekter. Samlet har over 37 millioner kroner blitt gitt i offentlige tilskudd til disse prosjektene. Les mer om disse HER.

  


Se filmen om bergindustrien

Problem: Norge er altfor avhengig av oljen!

Løsning: utvinne mineraler! Landet vårt er stappfullt av disse verdifulle stoffene, og mineralene kan være redninga når oljeeventyret tar slutt. Se video hos nrk.no (Schrødingers katt 22/1-2015)

   

   

Mineralklynge Norge ønsker å støtte opp under et arbeid med å få på plass et DRI-verk i Narvik, samt bidra til at flere lokasjoner for liknende etableringer kan realiseres.
Klyngen har vedtatt å endre navnet til Mineralklynge Norge.
Mineralklynge Nord har fått godkjent videreføring i 2 nye år som Arena-prosjekt.
Det er nå tid for å avslutte skoleåret for fagskolestudentene på Fauske videregående skole. Tirsdag ettermiddag var de på tur til Sulitjelma og besøk på gruvemuseet der.
Mineralklynge Nord har blitt tildelt utmerkelsen Bronze Label av organisasjonen European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).Cluster Management Excellence

       

                Forskningsrådet           Siva